Belang duurzaam renoveren

Belang van duurzaamheid bij renoveren 
Bijna zeven op de tien woningeigenaren heeft minstens één klus in huis die de komende twee jaar uitgevoerd moet worden, variërend van schilderen, vloeren leggen tot sanitair vervangen. Om te achterhalen hoe belangrijk duurzaamheid hierbij is, is aan consumenten met een eigen woning de volgende stelling voorgelegd: " Duurzaamheid is zeer belangrijk voor mij bij renovatieplannen ". Ruim vier op de tien is het hiermee (zeer) eens, 7% is het zelfs zeer met de stelling eens. Ruim eenderde staat er neutraal tegenover en voor slechts 16% is duurzaamheid niet belangrijk bij hun renovatieplannen.

Vooral woningeigenaren boven de 55 jaar vinden duurzaamheid belangrijk, 52% is het (zeer) eens met de stelling. Onder jongeren tot 35 jaar en 35- tot 55-jarigen is dat percentage respectievelijk 37% en 39%. 55-plussers zullen als ze besluiten te gaan renoveren hun woning vaker levensloopbestendig willen maken. In het onderzoek is ook gevraagd wat woningeigenaren onder duurzaamheid verstaan. 55-plussers definiëren duurzaamheid vooral als lange levensduur. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat die doelgroep vaker duurzaamheid belangrijk vindt.